Claret: - habitants

Coscó: 55 habitants

  • Coscó: 29
  • Disseminat de Coscó: 26

El Gos: 26 habitants

  • El Gos: 18
  • Disseminat del Gos: 8

Oliola: 67 habitants

  • Oliola: 59
  • Disseminat d'Oliola: 8

Plandogau: 55 habitants

  • Plandogau: 40
  • Disseminat de Plandogau: 15

Maravella: 2 habitants

Renant: 12 habitants

La Serra de Dalt: 13 habitants